KV de Oorsprong

Tussen begin oktober 2022 en de Sinterklaaspartij op 3 december was er voor de leden van de Oorsprong en die van de clubs in de Federatie Zuidwesthoek iedereen zaterdagmorgen gelegenheid om twee uren te trainen, of gewoon een lekker potje te kaatsen. 
Ruim voor het begin van dit winterseizoen werden met de gemeente afspraken gemaakt over datums en werd nog uitgegaan van eerdere afspraken met betrekking tot de kosten. Eerder was er sprake van dat de prijzen in vergelijking met vorig jaar met tien procent zouden stijgen, kort voor we losgingen kwamen de nieuwe prijzen los waarbij de zaalhuur meer dan 20 procent werd verhoogd. Na overleg besloot het bestuur de zaal toch door te laten gaan, in de hoop dat er dan iedere zaterdag tenminste 10 en liefst 14 kaatsers de zaak kostendekkend zouden komen maken.

dat werd echter een grote teleurstelling, één keer werd er met 10 man gekaatst, overigens was de gemiddelde bezetting vijf of minder kaatsers. Een zorgelijke trend die niet veel belooft voor een voortzetting van het zaalkaatsen in Sint Nicolaasga. Er moet gewoon veel te veel geld bij. 

het bestuur….