KV de Oorsprong

Uitslag merkekeatsen 2021 Het kon weer, het mocht weer.


Zoals we gewend zijn tijdens het Merkeweekend werd op de zaterdag “van de Merke” de jaarlijkse kaatspartij verkaatst.

Omdat lang onduidelijk was of de partij kon doorgaan was het aantal opgaves voor de partij minder dan we gewend zijn, slechts 24 deelnemers streden om de door de VVV beschikbaar gestelde prijzen.

In de A klasse waren de (op papier) sterkste zes kaatsers drie keer geloot zodat ze drie keer in wisselende samenstellingen hun partijen speelden. Na drie wedstrijden had Dennis Warringa uit Tsjalbert al zijn drie partijen gewonnen en was door de anderen niet meer te achterhalen. (21 punten). Tweede vanaf de groep werd Ludy Limburg uit Delfstrahuizen met 17 punten, derde Jouke Vennik (St Nyk) met 16 punten.

In de B klasse werden de deelnemers in twee poules ingedeeld van ieder drie parturen. In hun poule moesten ze dus twee wedstrijden kaatsen waarna de winnaars van de poules kaatsten in finales. In de strijd om de eerste prijs won het partuur Marten Algra (Jubbega), Anne Sijbesma (Akkrum) en Tjalling Legendal (Heerenveen) met 5-2 en 6-4 van Joop Hoekstra (Scharnegoutum), Pieter Bouma (Joure) en Arjan Bruinsma (Sint Nyk). De derde prijs was voor Thaeke Kuipers (Rottevalle), Wieger Boonstra (Heerenveen) en Arie Slats (Ketlik/Mildam).

Koningen van de a-klasse Warringa en b-klasse Algra kregen naast alle andere prijzen hun beker uitgereikt door Jan de Wolf die de kaatsers uitnodigde vanaf half oktober weer in de Doniahal te komen zaalkaatsen.