KV de Oorsprong

Vanaf woensdag 12 mei 2021 gaat “de Oorsprong “ het veld weer op. Met in achtnemend van een heleboel regels die ons uiteindelijk allemaal gezond moeten houden. Er wordt in beperkte groepen getraind, afstand in acht genomen, voldoende gedesinfecteerd en natuurlijk kom je niet wanneer je ook maar enige soort van verkoudheid of iets dergelijks hebt.

BLIJF GEZOND.....