KV de Oorsprong

Van Doniawerstal, wel te verstaan. Op de door de kaatsvereniging “de Oorsprong” voor de negenenveertigste keer georganiseerde klaverjaswedstrijd om “het kampioenschap van Doniawerstal” werd Willem Leenes de nieuwe houder van de daarbij horende wisselbeker. Willem haalde in drie rondes 5292 punten, gevolgd door Adrie de Boer, Zus Wind, Jan Buitenga en Jouke Osinga die de rest van de prijzen opeisten. Voor de kaatsclub betekent het klaverjassen altijd het einde van het winterseizoen, dit jaar geplaagd door de brand in de sporthal, waardoor twee kaatswedstrijden moesten worden afgelast. Op 6 april houdt “de Oorsprong “ zijn algemene Ledenvergadering, in gebouw Unitas. Daarmee kan het oog weer gericht worden op het kaatsen zoals het bedoeld is, op het veld.