KV de Oorsprong

 In 2004 werden in Sint Nyk vijf wedstrijden gehouden waaraan door leden kon worden deelgenomen. Hier de uitslagen van die en enkele andere wedstrijden.

De ledenpartij 22 mei

B-klasse
1 Jacob Huizenga
2 Theo van der Werff
3  Watze Postma

A-klasse
1 Johan Spoelstra
2 Jan Buitenga
3 Gerard de Wolff

 Jong Nederland partij

Sybrand van der Wey, Ivo Jan de Wolff, en Hans Jonkman redden het in de eerste omloop niet tegen het kanshebbende partuur van Reahus Tirns.

Bondspartij

Ivo Jan, de Wolff, Tiede Boorsma en Johan Spoelstra. In de eerste omloop was er nog winst, de tweede wedstrijd werd verloren.

Ledenwedstrijd 16 juni

B-klasse
1 Willem Leenes en Rudie Sikkes
2 Johannes de Lang en Roelof Douma
3 Pieter Bouma en Theo van der Werff

A-klasse
1 Johan Spoelstra en Jacob Huizenga
2 Sybrand van der Weij en Gerard de Wolff
3 Jan Buitenga en Kees Bosma

Federatiewedstrijd op 26 juni

A-klasse
1 Ivo Jan de Wolff, Gerard de Wolff en Feike Oostenveld
2 Sjoerd Nauta en Sijbrand van der Weij

B-klasse
1 Leendert Louwsma, Ane Sijbesma en Guus Slot
2 Bouke Rinzema, Theo van der Werf en Krista van Dijk
3 Thaeke Kuipers, Watze Postma en Jappie Dijkstra

Nostalgisch kaatsen 15 augustus (zie het betreffende bericht)

1 Tiede Boorsma, Roelof Douma en Harry de Boer
2 Jouke Hovenga, Erwin de Boer en Ivo Jan de Wolff
3 Johan Spoelstra. Willem Leenes en Jan Buitenga.

De Merkepartij

A-klasse
1 Tiede Boorsma (koning), Sijbrand van der Wey en Kees Bosma
2 Ronald de Boer, Ferdinant van der Werf en Wiebe Terwisscha van Scheltinga.

B-klasse
1 Jan Buitenga (koning), Henk Bloemsma en Erwin de Boer
2 Auke de Vries, Frits Muller en Bart Limburg.

Damesklasse
1 Renske Terwisscha van Scheltinga (koningin), Grietsje Altenburg en Anke Boorsma
2 Janke Meijer, Susan Altenburg en Sietske Poelsma

Overige winnaars

Tevens werden de prijswinnaars van "de Oorsprong" bekend gemaakt. Winnaar van de trainingsbeker werd Johannes de Lang, winnaar van de gezamenlijke wedstrijden werd Sijbrand van de Wey.

Zaalkaatsen:
1e partij :
 A:klasse
1e prijs, Feike Oostenveld Joure, Tiede Boorsma en Harrie de Boer Sint Nicolaasga,
2e prijs Ivo Jan de Wolff Sint Nicolaasga, Anneke Bonsma en Sjoerd Nauta uit Heerenveen,
B-klasse :
1e prijs Willem Leenes Sint Nicolaasga, Jan Bleeker Sneek en Catrinus Helfrich Goutum,
2e prijs Johannes de Lang Sint Nicolaasga, Watze Postma Langweer en Ane van der Werf Sneek,
3e prijs Jannes Ennema Heerenveen, Pieter Bouma Joure en Roelof Douma Sint Nicolaasga.

2e partij : De HAJO sportprijzenpartij:
A-klasse
1e prijs Sjoerd Nauta Heerenveen, Wieger Boonstra Heerenveen en Henk Vuijck Koekange,
2e prijs Jan Bruinsma Heerenveen, Jan Jelle de Jong Gonutum en Ivo Jan de Wolff Sint Nicolaasga.
B-klasse
1e prijs Dick Wiglema Joure, Henk Bloemsma Ijsselmuiden en Johannes de Lang Sint Nicolaasga,
2e prijs Anne Jongsma, Ane van der Werf en Catrinus Helfrich,
3e prijs Jan Bleeker, Jan de Wolff en Willem Leenes.

Klaverjassen
Tenslotte werd op 18 april 2005 nog de klaverjas partij  om het kampioenschap van Doniawerstal georganiseerd. Eerste prijs: Grietje de Vries uit Bolsward, tweede  werd Nico Zwart uit Sint Nicolaasga, derde Jan  Jonkman eveneens uit Sint Nicolaasga.