KV de Oorsprong

 

 

Al kort na de jaarvergadering stonden de eerste kaatsers al weer tussen de lijnen om zich te prepareren voor het komende seizoen. 

Helaas verliep de voorbereiding van het Bondsspartuur minder goed dan gewenst was, door het vertrek van Gosse van Seyen en de blessure van Karst Tamminga verliep e.e.a nogal moeizaam.

De veldtraining begon half april en kwam ook moeizaam op gang. Of men er weinig zin aan had of dat er andere oorzaken waren, het was allemaal matig.

Mogelijk door een geboortegolf van adspirant-leden waren er onder meer weinig dames die aan de training deelnamen, zo weing zelf dat halverwege juni werd besloten er maar mee te stoppen. Met twee of drie man/vrouw was er weinig te doen.

Ook zorgelijk is de opkomst op de woensdagavond. Hadden we vorige jaren aan vier perken soms niet genoeg, deze zomer mochten we blij zijn wanneer er elke woensdag 2 perken bezet waren. Oorzaak is mogelijk de woensdagpartij voor senioren, en we kunnen ons wel voorstellen dat twee partijen op een dag voor onze senioren een  te zware belasting is.

Toch moeten we de basis van onze club, het samen een “potje kaatsen” op het veld in ere houden, wanneer deze wegvalt valt het fundament onder de club weg.

Wat we een hele goed ontwikkeling is, is het jeugdkaatsen. Onder leiding van Ruurd, Margriet en Jacob hebben de afgelopen zomer zo’n dertien jeugdige kaatsers geoefend en we hopen ze het komende seizoen al hier en daar op een wedstrijd in actie te zien.

Onze wedstrijden tot nu toe:

 

De ledenpartij 15 mei 2002

B-klasse 

1.: Johannes de Lang, Dick Wiglema en Grietje Altenburg,

2.: Douwe van Aalsum, Hans Homminga en Gabrielle Nauta

A klasse

1.: Wim de Wolff, 2.: Ivo Jan de Wolff, 3.: Jan Buitenga.

 

Bijzondere partijen:

Jong Nederland partij, eerste omloop verlies,

Bondspartij 3e omloop (Ivo Jan, Ronald en Jouke Hovenga.)

DamesBondspartij 1e omloop verlies (Sanne Zijlstra, Sonja de Boer en Ingrid Reinsma

KNKB seniorenwedstrijd : eerste prijs Ivo Jan de Wolff met maten.

 

Federatiewedstrijd op 8 juni

1.: Pieter Bouma, Sjoerd Nauta en Romelia Hoekstra

2.: Sonja de Boer, Jan Bruinsma en Anne Sijbesma

1verl. :Joop Wortman, Gerard de Wolff en Roelof Douma

2verl..: Grietje Altenburg, Johan Spoelstra en Henk Hogeling

 

Ledenwedstrijd 12 juni

B-klasse 1.: Harry de Boer, Elly de Goede en Wolter Koops, 2.;Jan Buitenga, Schelte de Wolff en Pieter Bouma

A-klasse

1: Gosse van Seijen, 2.; Ronald de Boer

 

Ledenwedstrijd 17 augustus

B-klasse  1.: Wim de Wolff, Pieter Bouma en Roelof Douma

2.: Willem Leenes, Johannes de Lang  Theo v.d.Werf

A-klasse

1.: Ivo Jan de Wolff,

2.: Jan Buitenga.

 

De Merkepartij

Dameswedstrijd: 1 Sonja de Boer, Suzanne Altenburg en Jitske Dijkstra, 21 eersten, tweede Grietje Altenburg en Adri Bootsma met 17 punten

 

In de B-klasse

Winnaarsronde :

eerste Willem Leenes, Auke de Vries en Theo van der Werf,

tweede Ale Warringa, Jan de Wolff en Roelof Douma,

derde Johan Sikkema, Rob Lequivre en Anne Sijbesma.

Verliezersronde:

Thaeke Kuipers, Ultsje Veldstra en Henk Hogeling,

tweede Wolter Koops, Harrie Werkman en Bauke Rinzema.

 

In de A-klasse  

eerste Karst Tamminga, Ivo Jan de Wolff en Feitze van Dijk met 21 eersten, tweede Jouke Hovenga, Sybrand van der Weij en Wiebe Terwisscha van Scheltinga. (19 eersten)

 

Ivo Jan de Wolff won de wisselbeker welke is uitgeloofd voor die kaatser die tijdens de vijf wedstrijden in Sint-Nyk de beste resultaten boekt. De wisselbeker voor de meeste punten tijdens de woensdagavond-trainingswedstrijden ging voor het tweede, achtereenvolgende jaar naar Jan Buitenga, met Ruurd Zijlstra op een tweede plaats.

 

Daarna werden de koningen, respectievelijk koningin van de Merkepartij bekend gemaakt.

In de damesklasse werd Sonja de Boer eerste onder haar partuur benoemd. Zij mag zich voor een jaar  Koningin van de Merkepartij noemen.

In de B-klasse werd Willem Leenes, enigszins geemotioneerd (“dat ik dit nog mag meemaken”) tot koning benoemd , terwijl in

de A-klasse Karst Tamminga (helaas uit Sint-Nyk vertrekkend) de koningsbeker mocht overnemen. Wel beloofde hij volgend jaar de beker te zullen verdedigen.

 

 

Zaalkaatsen oktober 2002

 

Zaalkaatsen februari 2003

 

A klasse : Andries Gillebaard, Harrie de Boer en Piet Andringa, 2e Harry Oudendag, Ivo Jan de Wolff en Feike Oostenveld,

B-klasse : Jappie Dijkstra, J.Bleeker en Theo van der Werf, 2e Frits Muller, Pieter Bouma eeb Trinus Ligthart, 3e Johannes Oudendag, Kees B rok en Henk Bootsma.

 

 

 

Kaarten om de Doniawerstaltrofee

 

Hanny Mous Sint-Nicolaasga, ruim 8000 punten, tweede Fred Veltman, Sint-Nicolaasga 7300 punten.