KV de Oorsprong

 

 

 

In het clubjaar 2001/2002 heeft het bestuur weer een behoorlijke inspanning moeten leveren om de leden hun sport te kunnen laten beoefenen. Hiervoor moesten bestuurleden diverse vergaderingen aflopen (met name de voorzitter),  mocht de secretaris een flinke stapel post afhandelen, moisten er sponsors worden gezocht, werden voorafgaand aan wedstrijden, gelukkig samen met leden die als vrijwilliger optraden perken klaargelegd, en moest uiteindelijk, voor deze vergadering nog een jaarverslag in elkaar worden gedraaid.

 

En toen kwam het probleem. Als gevolg van een computerstoring waren bij de secretaries een aantal bestanden verdwenen en niet terug te vinden.  Daarna bleek dat zelfs het archief van Theo van der Werff, die alle uitslagen gedurende het hele jaar opslaat en doorstuurt naar “de Zakenman” een dergelijk probleem kende en de uitslagen was vergeten. Enkele op papier teruggevonden uitslagen  worden hier wel vermeld.

 

“de Oorsprong” organiseerde dit afgelopen jaar vijf wedstrijden voor senioren, waarvan twee ledenwedstrijden, een federatiewedstrijd, Fryslan keatst en de Merkepartij. Daarnaast werden  een Federatie jeugdwedstrijd en een KNKB juniorenwedstrijd georganiseerd, en twee zaalkaatswedstrijden.

 

In april werd begonnen met de trainingen, de senioren trainden zichzelf, de dames mocht ik zelf de beginselen en de daarop volgende tips en trucs leren.

 

De maand juni is voor het bestuur altijd een drukke maand, bijna ieder weekend wordt in Sint-Nyk gekaatst. Dit jaar begon het al op 30 mei met een ledenwedstrijd, de uitslag is niet meer voorhanden maar uit persoonlijke ervaring weet ik dat Gabrielle Nauta samen met een mij bekende persoon de B-klasse won, voor haar het begin van een vruchtbaar seizoen.

Op 9 juni werd in Sint Nyk  een federatie wedstrijd gehouden. Er werd in een AB klasse en een damesklasse gekaatst. In de AB klasse wonnen Gosse van Seijen, Henk Hogeling en Sander Leenes de eerste prijs, tweede warden Kees Bosma, Pieter Bouma en Klaes Postma, derde warden Jan Buitenga, Trinus Ligthart en Thaeke Kuipers. Bij de dames werd Gabrielle Naute eerste, tweede werd Sonja de Boer, derde Ellie de Goede.

De op 12 juni gepladen afsluitende avond voor de dorpencompetitie ging niet door, simperweg omdat de hele Dorpencompetitie, die door andere federaties was opgezet, niet van de grond kwam. Uiteindelijk  bleek alleen Sint- Nyk zich met enkele teams te hebben opgegeven.

Op 16 juni werd een KNKB juniorenwedstrijd gehouden. Voor Sint-Nyk kaatsten Sijbrand van der Weij en Ivo Jan de Wolff mee. Jammer genoeg sneuvelde Sijbrand al in de eerste omloop, Ivo had meer geluk en wist met zijn maten Wilco Bijlsma en ALoys Freitag niet allen de finale te halen maar deze zelfs te winnen. In de kransen dus. De premie was voor Leo Faber, Tjipke Weima en Hans de Roos.

Op 14 juli werd de Fryslan keatst partij voor de vierde keer verkaatst. Ook hier ontbreken de uitslagen, wat nog wel bekend is van de dag is dat er, onder een dreigende wolkenlucht werd gekaatst. Deze dreiging had het bestuur er toe gebracht van goals, platsig en tenten een overdekte gelegenheid te maken waaronder na afloop kon worden gebarbequed. Het bleef nog lang gezellig.

 

Aan het eind van het seizoen werd (mogelijk voor het laatst zo laat in het seizoen op een woensdagavond) een ledenwedstrijd gehouden. Het wordt flauw, maar ook hier ontbreken de uitslagen. Zowel het boekje als de computerfiles zijn weg.

 

Op een van de laatste trainsingsavonden werden de ouders van de jeugsleden door Jan de Wolff uitgenodigd. Samen met de jeugdcommissie  warden zij in de geheimen van de kaatssport ingewijd en spaalden samen met hun kinderen een potje. De week daarop nam de jeugdcommisie, Ruurd, Jacop en Margriet de kinderen diplomakaatsen af. Voor dewinnaars waren er (hun eerste) kransen, bekers of medailles.

 

Het seizoen werd traditioneel afgesloten met de Merkepartij, en daarvan is de uitslag nog wel voorhanden.

 

In de A-klasse wonnen Peter van Tuinen, Sjoerd Pietersma en Sjoerd Nauta de eerste prijs, Eddy de Boer, Wiebe van Terwisscha van Scheltinga en Karst Tamminga warden tweede.

In de B-klasse wonnen Jaap van Kammen, Michel Floris en Trips Zwart in de finale van Jan Buitenga, Dick Wigglema en Sietse Engbrenghof, dit jaar voo het eerst na lange tijd weer op de kaatsvelden aanwezig.

De verliezersronde in de Bklasse werd gewonnen door Harrie de Boer, samen met Harrie Ouderdsag en Pieter Visser, ze wonnen de finale van Theake Kooistra , Feike Oostenveld en Auke Nauta.

In de Damesklasse wonnen Antsje Smeding en Sieta Zijlstra al hun partijen en dus de kransen. Tweede bij de dames warden Jannie Floris en Gabrielle Nauta.

 

Tijdens de prijsuitreiking warden Peter van Tuinen, Jaap van Kammen en Antsje Smedinguitgeroepen tot de eersten onder huns gelijken, tot koning respectievelijk koningin van de partij.

 

De trainingsbeker werd dit jaar gewonnen door Jan Buitenga, die tot het laatst ook meestreed om de “general beker” die voor de meest constante kaatster of kaatser van het seizoen is. Door de tweede prijs van Gabrielle Nauto op de Merkepartij wist zij echter net een puntje meer te scoren en mocht deze beker die al door veel “grote” kaatsers is gewonnen, mee naar huis nemen.

 

Tijdens de winterperiode werden twee zaalkaatswedstrijden gekaatst, namelijk op 6 oktober en op 9 februari.

 

Op 6 oktober wonnen in de Aklasse Uitlste Veldstra, Gerard Tamminga en Anneke Bonsma de wedstrijd, tweede warden Johan SPoelstra, Frans de Lang en Frits Muller.

In de Bklasse wonnen Theo van derWerf, Anne van der Wal en Dick WIglema de partij voor Henk Hogeling, Anne Sijbesma en Sybren de Lang.

 

Op 9 februari wonnen in de Bklasse Johannes de Lang, Frits Muller en Hans Homminga, voor Joeke Jongsma, Rintsje Heeringa en Sijbren de Lang, de Aklasse werd gewonnen door Ronald en Harrie deBoer, samen met Feike Oostenveld. Zij bleven het partuur van Jan Bruinsma, Pieter Poelstra en Anneke Bonsma de baas.

 

Het Klaverjassen, de wedstrijd om het kampioenschap van Doniawerstal werd gewonnen door een dame, zich noemende Feikje. Verdere gegevens wenste zij niet te verstrekken. Ze is wel voor een jaar met de wisselbeker op stap.

 

Bondswedstrijden:

 

Dit jaar hebben parturen van “de Oorsprong” slechts aan de Junioren Bond ,

aan de Seniorenbond en aan de Freulepartij meegedaan. Overigens zonder ergens potten te kunnen breken. Mogelijk komt er in de toekomst bij de jeugd weer iets moois te voorschijn, voorlopig moeten we even een stapje terug.

 

Vermeldenswaard is overigens nog wel de promotie die Ronald de Boer maakte tot reserve-eerste klasser. Ronald gefeliciteerd hiermee, je hebt het met hard werken, veel trainen en een geode wedstrijdmentaliteit wel verdiend.