KV de Oorsprong

 

bestuursvergaderingen

 

Het bestuur heeft in het seizoen 1997-1998 in diverse samenstellingen tien keer vergaderd, soms was dit een uitgebreide vergadering, soms werd er geloot voor de diverse partijen. De voorzitter en een of meer bestuursleden bezochten bovendien een vijftal vergaderingen welke door de KNKB werden belegd.

 

 

 

Wedstrijden:

 

 

 

Zoals bekend kaatsten onze jeugdleden vorig seizoen in de federatie Sneek, dit omdat er binnen de federatyie Zuid-Westhoek geen competitie kon worden samengesteld. Aan een groot aantal wedstrijden werd door de verschillende kaatsers meegedaan, en vele prijzen werden gewonnen.

 

 

 

Aan de competitie nam van ons een schooljongenspartuur deel. In de voorronde werden (bijna) alle wedstrijden gewonnen, Ivo-Jan, Sander en Sijbrand gingen dan ook als poulewinnaar naar de grote finale. En daar lukte het net niet. In de voorronde werd nog overtuigend gewonnen van Oosterwierum, nu winnaar van de eerste prijs in de finaleronde. Jammer, een andere keer beter.

 

 

 

In Sint-Nic stonden twee gewone ledenwedstrijden gepland, te weten op 7 mei  en op 13 augustus, terwijl  op 31 mei een combinatiewedstrijd met Balk en Joure (FRYSLAN KEATST), op 21 juni de gewone federatiewedstrijd en op 6 september de Merkepartij stonden gepland.

 

 

 

Van de wedstrijd op 7 mei is in mijn boek niets terug te vinden, de uitslag daarvan kan ik u dus hier niet geven, kennelijk heb ik er een tijdje een dubbele boekhouding op nagehouden, een schrift is gewoon weg. De wedstrijd op 13 augustus werd  gewonnen door Gerard de Wolf (21 pnt) en Jan Buitenga (19 pnt), in de B-klas door Ivo Jan de Wolff en Sonja de Boer met 21 pnt, tweede werden Trheo van der Werf en Sijbrand van de Weij met 16 pnt. De uitslagen van de wedstrijden in Joure

 

 

 

Fryslan Keatst op 31 mei, dit jaar voor het eerst georganiseerd i.s.m. de KNKB, op die dag kaatsen overal in Friesland mensen, werd in de A-klasse gewonnen door Wiebren de Boer, in de B-klasse werd Sieb Berkenpas. Onze club had naast de twee door de KNKB ter beschikking gestelde prijzen zelf nog een aantal eretekens ter beschikking gesteld. Ook komend jaar wordt er weer een dag in heel Fryslan gekeatst.

 

 

 

Op vrijdag 20 juni werd in Sint-Nic, samen met de federatie Sneek een jeugdpartij georganiseerd, waaraan ook een aantal van onze jongste kaatsers meededen.###

 

 

 

 

 

Dieptepunt van het seizoen was het (moeten) afgelasten van de federatiewedstrijd op 21 juni. In de dagen daaraan voorafgaand kwamen er zoveel berichten binnen dat “onze” kaatsers de voorkeur gaven aan wedstrijden elders. Met een halve lijst valt niet te kaatsen, reden waarom we de zaak maar hebben afgeblazen.

 

 

 

Rest de slotwedstrijd, onze eigen Merkepartij:

 

Op zes september werd er weer een partij gekaatst voor A-klassers, B-C-klassers en dames.

 

In de damesklasse wonnen Wendy Koers en Imkje Puite, (Wendy werd met 5-3 koningin van de partij), tweede werden Margriet de Winter en Klaske Walstra, de derde prijs was voor Sonja de Boer en Jitske Dijkstra.

 

In de B_C klasse was de eerste prijs voor Andries Gillebaard, Johan Sikkema en Theo van der Werff, de tweede prijs was voor Jacob Huizenga, Pieter Bouma en Wieger Boonstra, derde werden Dick Wigglema, Henk Vuijck en Wolter Koops. Koning van de partij met resp 8-7-3 punten werd Andries Gillebaard.

 

De verliezersronde werd gewonnen door Henk Hogeling met Piet Systinga en Siep Berkenpas, tweede werden Jannes Ennema, Roelof Douma en  Sijbrand van der Weij, terwijl de derde prijs was voor Anne Sijbesma, Jan van der Vlught en Rudolf de Jong.

 

 

 

In de A-klasse werd de prijs gewonnen door Jouke Hovenga, Gosse van Seijen en Pieter Poelstra. Met een stemming van  10-9-5 werd Jouke Hovenga tot koning gekozen. De premie was voor Ferdinant van de Werf, Harry de Boer en Freddy Holkema, derdeprijswinnaars werden Gerard Tamminga, Eddy de Boer en Ton van der Weij.

 

 

 

Na afloop van de Merkepartij werden ook de bekers voor de ledencompetitie en voor de ledenwedstrijden uitgereikt. Meest constante kaatser van het seizoen was nieuwkomer Roelof Douma, die op de woensdagavonden de meeste punten (47) bijelkaar kaatste. Hij eindigde 1 punt voor Sonja de Boer.

 

 

 

De beker voor de ledenwedstrijden en de federatiepartij (incl de uitslag van 7 mei) werd gewonnen door Gosse van Seijen die 7 punten bijelkaar sloeg, tweede werd Harry de Boer met 1 punt minder.

 

 

 

Een flink aantal bestuursleden en andere leden hadden in de zomer bovendien een bijzonder geslaagd uitstapje  gemaakt naar de musical Kening op Sokken, ter gelegenheid van het jubileum van de Bond.

 

 

 

De Bondswedstrijden:

 

 

 

Op de Jong Nederland kon ons partuur geen potten breken, Direkt tegen een van de topfavorieten, wat mag je verwachten…..

 

Pinkstermaandag meer succes. Eddy de Boer, Karst Tamminga en Gosse van Seijen deden heel Friesland van zich spreken. De vierde ronde werd gehaald en daarmee een prachtige zevende prijs. Kijk maar eens in ons kastje.

 

De dames konden ook (ondanks een avond oefenen) tijdens hun Bond geen tegenstand van betekenis geven. Willen we dit jaar weer heen dan zal er door de geselecteerde dames ook moeten worden getraind, anders is het zonde van de tijd.