KV de Oorsprong

Zoals altijd beginnen we het jaar met de wedstrijdtrainingen, in Sint Nyk op de 13e april, in Joure op de maandag een maand later.

In Sint Nyk begon het veelbelovend, 7 man op het veld, mogelijk dat de email-functie daar iets bij geholpen heeft.

De wedstrijden: Omdat de verslagen van de ledencompetitie het hele jaar zijn bijgehouden op de website hier alleen een opsomming van de wedstrijden en het aantal deelnemers. Luister en huiver.....

In Sint Nyk waren de eerste avond 4 mei zes leden op het veld, die drie tegen drie hebben gekaatst.
Op 11 mei (11 man )
18 mei (9 man)
4 juni FEDERATIEPARTIJ in Sint Nicolaasga met 12 deelnemers, allen lid van kv de Oorsprong. Gezien dit lage aanbod is besloten er een ABC kaatspartij van te maken, waarin alle klassen door elkaar kaatsen.
8 juni   LEDENPARTIJ met slechts 9 deelnemers!
Tiede Boorsma en Feike Oostenveld winnen met twee gewonnen partijen, Fred Lolkema, Willem Leens en Roelof Douma winnen 1 partij, net als Jan de Wolff en Ferdinant van der Werf. Jan Buitenga en Ton van der Weij verliezen hun beide partijen.
15 juni (7 man)
22 juni (13 man)
29 juni (6 man)
6 juli (6 man)
13 juli De LEDENPARTIJ kan, wegens weinig deelname (3) en harde regenval geen doorgang vinden,
20 juli (6 man)
27 juli (6 man)
3 en 10 augustus is er niet gekaatst ivm de vakanties, PC, Freule en slecht weer.
17 augustus (4 man)
24 augustus (5 man)
31 augustus, (9 man)

3 september 2011 De Merkepartij:
Ook hier een teleurstellend aantal deelnemers, In de A-klasse konden maar 6 man worden opgesteld, in de B klasse werden 6 parturen uitgezet.
In de A-klasse won Sybrand van der Weij al zijn drie partijen, daarbij geholpen door zijn toevallige maten. Toiede Boorsma won twee partijen met 2 eersten in de verloren partij terwijl Ivo Jan de Wolff net zoveel gewonnen had, maar slechts 1 eerst in zijn verloren partij haalde.
In deze volgorde werden ze dus eerste, tweede en derde. Sybrand werd dus (weer) koning van de partij.
In de B klasse kaatsten de mannen (geen vrouwen deze keer) in twee poules om de finaleplekken. Uit de A poule kwamen Bauke Rinzema, Ane van der Werf en Erwin de Boer als poulewinnaars in de finale, uit de B poule kwamen Ferdinant van der Werf, Pieter Bouma en Rients Smeding hen gezelschap houden. Laatstgenoemden moesten de punten zwaar bevechten maar wonnen uiteindelijk met 5-1. Ferdinant werd koning van de partij. Freddy Lolkema (Boarn), Tsjalling Legendal en Tonnie van der Weij werden derde.

De bowlingavond op 22 oktober:
waar 16 personen fanatiek bezig zijn geweest resulteerde in de volgende uitslag.

Dames                                                                             Heren

1e    Nynke  met 270 punten                                1e  Erwin met 241 punten
2e    Miriam  met 214 punten                               2e  Feike met  239 punten
3e    Anke    met  206 punten                               3e  Menno en Ferdinand met  238 punten

zaalkaatsen 29 oktober 2011 in SInt Nyk
Het wordt eentonig, weer weinig deelnemers bij de eerste zaalkaatspartij. De resultaten:
A Klasse .:
1e Tammo Bijlsma      Leeuwarden            21 punten
2e Jan Buitenga         SInt Nyk                 19 punten
3e Rene Leenstra       Heerenveen             17 punten

B Klasse
1e Wiebren DiIjkstra Heerenveen, Dick Wiglema Joure en Ane vd Werf Sneek   19 punten
2e Feike Oostenveld Joure, Erwin de Boer Sint Nyk en Jan Bleeker Sneek 18 punten

Zaalkaatsen Joure,

Gelukkig een beter gevulde lijst. De resultaten:
A klasse
1.: Jappie Dijkstra, Tiede Boorsma en Jouke de Roos  met 21 eersten,
2.: Freddie Lolkama, Sjoerd Nauta en Wieger Boonstra met 19 eersten,
3.: Jan Buitenga, Rene Leenstra en Feike Oostenveld met 15 eersten,
4.: Keimpe Koldijk, Henk Bloemsma en Pieter Breuker met 2 eersten

B klasse
1.: Wiebren Dijkstra, Ane van der Werf en Ane Sijbesma. met 21 eersten,
2.: J.Goudberg, Marten Bermsma en Hans Homminga met 17 eersten,
3.: Ultsje Veldstra, Pieter Bouma en Janke Meijer met 12 eersten,
4.: Siep Visser, W. Porte en Albert Meijer met 4 eersten.

Klaverjassen
Hier mogen we niet mopperen, naast onze gasten van de klaverjasclub ook een fors aantal leden van de kaatsclub aanwezig. “Maar liefst 32 kaarters deden donderdag 1 maart mee aan het door de kv de Oorsprong georganiseerde klaverjastoernooi. Op de 41e editie van dit evenement waren meer kaatsers  dan de laatste jaren gebruikelijk naar Unitas gekomen. Aan acht tafels werd verwoed gestreden om de wisselbeker en de waardebonnen. Tussen acht en twaalf uur werden vier boompjes opgezet en de verzorging was bij Joke van Unitas in zeer goede handen. Winnaar van de eerste prijs werd mevr L.van der Leest die zich een jaar lang "kampioen van Doniawerstal" mag noemen.”.

Inmiddels zijn de vergunningen voor komende seizoen al weer aangevraagd, zijn er weer een aantal vergaderingen (bestuurs en KNKB- ) geweest, kortom: Het seizoen komt er weer aan.