KV de Oorsprong

Omdat men yn Albanië net fan keatsen hâldt mar wol fan blauwe piltsjes hat de side fan KV de Oorsprong efkes wat oeremis west. Der is no in nij cms op pleatst en de measte ynhâld is werom pleatst. Der wurdt noch oan wurke mar omdat ek de webmaster nei de nijjiersdûk wol kin dat noch efkes duorje. Wol sjocht de side der no op dit stuit folle better út op in mobile tillefoan...

 

groetnis en in segend nijjier Thaeke